Tel: 0(212) 883 30 91 | mail: info@pusulateknik.com.tr

Tarafsızlık Beyanı

Pusula Teknik Hizmetler Mühendislik ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. verilecek tüm muayene hizmetlerinde yönetici ve personeli ile ilişkili tüm taraflara eşit düzeyde tarafsız ve bağımsız yaklaşır. İdari, ticari, mali ve teknik olarak iç ve dış baskılardan uzak durur ve bunu tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmaz.

Pusula Teknik Hizmetler muayene personeli, sabit ücretle çalışır ve aldığı ücretin muayene hizmeti, sonucu ve sayısı ile ilişkisi yoktur.

Pusula Teknik Hizmetler, kanun, yönetmelik, standartlar ve etik kurallar çerçevesinde yürütülen bu faaliyetlerde tamamen objektif sonuçlar ortaya koyarak raporlar hazırlayacağını beyan ve taahhüt eder.