Tel: 0(212) 883 30 91 | mail: info@pusulateknik.com.tr

Tesisat - yanginYangın Tesisatı Kontrolü

Yangın Tesisatı kontrolleri (yangın pompası, yangın hortumu ve boru hatları) projelerinde belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve ilgili standartlarda belirtilen hususlara göre konusunda uzman makine mühendislerimiz tarafından kontrol edilir.Tesisat Kontrolleri

İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.