Tel: 0(212) 883 30 91 | mail: info@pusulateknik.com.tr

Akreditasyon, TÜRKAK ve A Tipi Akredite Muayene Kuruluşu

TÜRKAK tarafından akredite edilmiş A Tipi Muayene Kuruluşu olarak Akreditasyon Markamızı yan tarafta görebilirsiniz. Pusula Teknik Hizmetler, TS EN ISO/IEC 17020 Standardı doğrultusunda AB-0323-M Akreditasyon Numarası ile Muayene faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir.

AB-0323-M.MAkreditasyon, uluslararası standartlara dayalı olarak test, belgelendirme, muayene ve kalibrasyon gibi uygunluk değerlendirme hizmetlerini sunan kuruluşların teknik yeterlilik ve güvenilirliğini belirler. Dolayısıyla akreditasyon, bir standarda uygunluğu doğrulamak için kullanılabilir. Üçüncü taraflarca yürütülen tarafsız ve nesnel bir süreçtir; inanılır ve güvenilir uygunluk değerlendirme sonuçlarının sağlanması için en az mükerrerlik, en çok şeffaflık içeren ve en geniş biçimde kabul gören yoldur.

Ülkelerin çoğunda, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yetkili bir organın denetimine tabi olmasını sağlamak amacıyla akreditasyon kuruluşları kurulmuştur. Uluslararası alanda tanınan, diğer akreditasyon kuruluşlarınca eş değerlendirmeye tabi tutularak değerlendirilmiş olanlar tarafından yeterli olarak değerlendirilmiş olan akreditasyon kuruluşları, ürün ve hizmetlerin sınırların ötesinde kabul görmelerini sağlayan uluslararası anlaşmalar imzalar, böylece ticarette düzenleyici onay süreçlerini ve piyasada güveni destekleyen küresel bir altyapı oluşturur. Ülkemizde de bu yetki “TÜRKAK” Türk Akreditasyon Kurumu bünyesindedir.

Bu anlaşmalar, belgelendirme kuruluşları ve doğrulama/validasyon kuruluşlarının akreditasyonu alanında IAF, laboratuvar ve muayene kuruluşlarının akreditasyonu alanında ise ILAC tarafından yürütülmektedir. Bu sistem, akreditasyon kuruluşlarının yaptıkları çalışmaların dünya genelinde uyumlu olmasına katkıda bulunmakta ve akreditasyon kuruluşları arasında uluslararası standartların tutarlı kalmasını sağlamaktadır. Bunun sonucunda, IAF ve ILAC çatısı altına bir kez test edilen, muayene edilen veya belgelendirilen ürünler ve hizmetler, her yerde eşit derecede güvenilir biçimde kabul görebilmektedir.